Strategi 2030

Strategi 2030 riktar sig till dig som verkar inom besöksnäringen i Halmstad, vill ta emot fler nöjda gäster och påverka din lönsamhet.

Det är en gemensam strategi där alla som möter våra besökare är med och utvecklar Halmstad till en attraktiv destination året runt. Vår förmåga att producera, marknadsföra och leverera upplevelser tillsammans avgör fortsatt utveckling och framgång.

Strategi 2030 för ökad tillväxt inom besöksnäringen, är framtagen under vintern 2017/2018 av aktörer i Halmstad, tjänstemän i kommunen, politiken tillsammans med Destination Halmstad.

Utbildningsblock och samarbete

Under hösten 2018 och våren 2019 har vi på Destination Halmstad bjudit in besöksnäringen för att sätta igång arbetet inom olika temaområden och informera om Strategi 2030. Inspiration och goda företagsekonomiska exempel presenteras, dokumentation från utbildningsblocken samlas och möjligheter till kompetensutveckling lyfts fram. Implementeringsprocessen har varit mycket uppskattad, vilket du kan läsa om i vår undersökning.PDF

Turismen i Halmstad har alla förutsättningar att öka, genom att arbeta tillsammans kan vi bli framtidens vinnare och en destination i världsklass. Kontakta oss om du vill delta i vår gemensamma framtidsresa!

Hur blir vi mer attraktiva?

Vi behöver kunna erbjuda fler reseanledningar under hela året. Besökarna ska känna sig välkomna och omhändertagna så att de vill komma tillbaka till Halmstad. Våra erbjudanden ska matcha vad som efterfrågas och inte minst ska våra utländska gäster kunna hitta våra produkter och boka dem på ett enkelt sätt. Fler evenemang och större möten drar besökare, då behövs fler hotellrum och bra möteslokaler. Men det viktigaste är att vi utvecklar och satsar tillsammans. Din kompetens, kreativitet och engagemang är avgörande.

Ladda ner strategi 2030

Ladda ner Strategi 2030PDF och läs om vår väg till våra mål, vår vision, temaområden och strategiska utvecklingsområden med mera.